Skip to content

Övergripande

De två undergrupperna nedan är tänkta att underlätta för ”torsdagstränarna”.

1) Listning av minigames (lättsamma varianter på schack som passar som avslutning av en träning).

2) Noteringar per träning.  Här skriver vi i förväg in vilka tränare som närvarar vilka träningar samt vilket minigames som är tänkt användas.

Tränarna kan sedan efter avslutad träning om tillämpligt lägga in noteringar från den gångna träningen som kan vara bra att veta för nästa veckas tränare.